OVERIGE WERKZAAMHEDEN

ONDERHOUD PLATDAK

Veeg een plat dak zonder ballast minstens eenmaal per jaar schoon. Let in het bijzonder op de uitloop. Een schone uitloop bevordert een goede afwatering.

Platte daken zijn beperkt beloopbaar. Niet ieder dak is geschikt om overheen te lopen. Met behulp van vlonders, drainagetegels, of betontegels op tegeldragers wordt de druk verdeeld en de dakbedekking beschermd. Daarmee wordt de kans op beschadiging en lekkages aanzienlijk kleiner. Wanneer u van plan bent om uw dak te gaan gebruiken als dakterras is het raadzaam om hierover eerst advies in te winnen bij de specialist.

Platte daken zijn onderhoudsgevoeliger dan hellende daken, omdat op een plat dak water kan blijven staan. Een klein gaatje of scheur kan al lekkage geven. Controleer het dak jaarlijks op scheuren en gaatjes. Kleine beschadigingen aan de bitumen of kunststof dakbedekking kunnen in veel gevallen makkelijk gerepareerd worden indien u hier op tijd bij bent en laat repareren door de specialist.

ONDERHOUD DAKGOOT

Maak de dakgoten elk jaar schoon, het liefst na de herfst. Verwijder alle bladeren en overig vuil uit de dakgoot. Spoel de goten uit met een tuinslang en kijk of de regenpijpen nog goed doorlopen. Controleer ook het afschot van de dakgoot. Afschot wil zeggen dat de goot ietsjes schuin loopt, zodat het regenwater vanzelf naar de regenpijpen (hemelwaterafvoeren) stroomt. Bij dakgoten vormen de verbindingen de kwetsbaarste delen. Controleer de verbindingen daarom zorgvuldig op scheuren want indien u er op tijd bij bent kunnen wij de dakgoot repareren.

Controleer de goot regelmatig en maak hem schoon om verstopping te voorkomen. Door een verstopping van de hemelwaterafvoer kan het water op ongewenste plekken u huis binnen komen en hier enorme schade aanrichten.

LINKS

Hieronder staan enkele links naar websites die nuttig kunnen zijn: